Mobil Larmhantering

Vård

Trygghetslarm på äldreboende

För äldreboenden ger mobil larmhantering fördelar som tyst vårdmiljö, effektiviseringsvinster, bättre kvalitetssäkring mm.

Patientlarm på sjukhus

Inom sjukvården ger mobil larmhantering fördelar som tyst vårdmiljö, lägre strålning mm.

Ensamarbetarlarm för hemtjänstpersonal

För ensamarbete eller där det finns en hotbild finns även en vanlig mobiltelefon med larmknapp, se Larmtelefon.se.

 

Inom äldrevård och sjukvård kan vi erbjuda bland andra följande fördelar

 

Se hur det fungerar

Simulator - se hur larmen visas i telefonerna på ett äldreboende

Pröva mobil larmhantering


π