Mobil Larmhantering

Trygghetslarm

Trygghetslarm kallas personlarm som används i äldrevården. Med hjälp av trygghetslarmet kan den boende snabbt påkalla hjälp i akuta situationer, t.ex om man har ramlat. Larmar gör man ofta med en trådlös sändare som bärs t.ex. runt halsen eller runt armleden. Larm kan också avges automatiskt, t.ex. vid fall eller smitning. Vissa trygghetslarm har också en talfunktion som gör att den larmande kan prata med den som besvarar larmet.

π