Mobil Larmhantering

Tidregistrering

Tidregistrering med BXO TempusHantera tidrapportering och registrering via mobilen. Exempelvis vårdtyngdsmätning eller tidregistrering inom äldreomsorgen.

Tempus är en mjukvara för uppföljning av insatser inom hemtjänst, vårdsektor och LSS-verksamhet. En kvalitetssäkring som garanterar att insatserna blir utförda i enlighet med de beslut som fattats. Genom den enkla uppföljningen registreras när, var och vem som utför jobbet - samt vilka insatser som utförts.

Tre knapptryckningar är allt som krävs. Informationen är tydlig, korrekt och lätthanterlig - och onödig administration kapas bort. Personalen känner arbetsro när de vet vad som skall göras och när arbetet ska utföras. Det kvalitetssäkrar vården för brukaren och brukarens anhöriga och alla kan känna ökad trygghet över att rätt arbete utförs.

  • Stöd för NFC-teknologin
  • Användaren bestämmer själv vilka insatser som kan anges
  • Fungerar till flertalet telefoner med Java

π