Mobil Larmhantering

Statisk styrning

Med statisk larmstyrning avses fasta larmutsändingsregler, där man bestämmer vilka mottagare som ska ta emot larm baserat enbart på egenskaper hos själva larmet. Om andra faktorer än larmet inverkar, är styrningen inte längre statisk.

Exempel på egenskaper hos ett larm, som kan avgöra var larmet ska sändas:

  • Typ av larm
     
  • Larmets ursprung; larmpunkt, larmkod, rumsnummer osv
     
  • Tid på dygnet när larmet anlände (detta kan även ses som en yttre egenskap och därmed en dynamisk faktor - se Schemastyrning).

π