Mobil Larmhantering

Sonim Internetinställningar

Hur man ställer in Sonim XP3 för WAP/Internetåtkomst är inte helt uppenbart.

1. Tryck Menu

2. Välj Settings

3. Gå till den fjärde fliken, Connectivity, och välj sedan Connections.

4. Välj Network account

5. Ställ in alla 5 profiler likadant, se tabell nedan. Det går inte att lämna Login/User password tomma, utan något måste skrivas där även om operatören inte kräver login.


Telia Telenor Spring
APN online.telia.se services.telenor.se data.springmobil.se
Login X X X
User password X X X

6. Gå tillbaka till huvudmenyn och välj Browser

7. Tryck Options och sedan Settings

8. Välj Select profile och välj Profile 1

9. Gå till Connections.

10. Ställ Network Account till Network A/c 1

11. Connection Type ska vara HTTP

12. Ställ proxy address och port enligt tabellen nedan

  Telia
Telenor Spring
Proxy address 10.254.254.254  172.030.253.241  
Proxy port 8080  8799  

13. Starta om telefonen

 

För telenor kan proxy-port 9201 användas om Connection Type wsp väljs.


π