Mobil Larmhantering

SOS Access V4

SOS Access V4 är ett öppet IP-protokoll för larmöverföring som har tagits fram av SOS Alarm. Protokollet använder TCP för uppkopplingen mot larmmottagaren och larmmeddelandena beskrivs med XML.

Exempel på larmmeddelande:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<alarmrequest>
    <authentication>hxp4x9nnwxjatv8</authentication>
    <receiver>42</receiver>
    <alarmtype>AL</alarmtype>
    <transmittertype>SV300</transmittertype>
    <transmittercode>1234567</transmittercode>
    <eventcode>BA</eventcode>
</alarmrequest>

När SOS Access-servern har tagit emot meddelandet ovan, så svarar den tillbaka med ett <alarmresponse>-meddelande.

 


π