Mobil Larmhantering

SLA

Service Level Agreement (SLA) är ett kontrakt mellan leverantör och kund där leverantören garanterar en viss servicenivå. Ett SLA i en larmhanterings- och telefonilösning borgar för en hög kvalitet. För att säkra kraven på tillförlitlig och säker kommunikation inom mobila nät erbjuder vi via våra partners ett Service Level Agreement (SLA). SLA tecknas per installationsadress. Olika servicenivåer finns att tillgå.

Wikipedia - SLA


π