Mobil Larmhantering

Rigid larmkö

Gamla larmsystem som baseras på uppringd DECT-telefoni är ofta behäftade med rigida larmköer där systemet enligt stelbenta regler bestämmer vilket larm som ska hanteras härnäst. Det finns några problem med detta:

1. Innan ett larm har tagits emot  av någon så kommer inte nästa larm fram.

2. Larmköer av detta slag har ibland begränsad längd, vilket innebär att vissa larm kanske inte alls kommer fram.

3. Larmköer av detta slag tvingar fram ett arbetssätt som förmodligen inte är effektivt, så personalen inte har någon möjlighet att själva planera hur larmsituationen ska hanteras.

När mobil larmhantering används kommer man från denna röra genom att flera larm kan presenteras samtidigt och användaren kan själv välja att frångå prioritetsordningen för att effektivisera sitt arbete.


π