Mobil Larmhantering

ReWiCom

ReWiCom (Reliable Wireless Communication) är ett företag som skapar lösningar för pålitlig mobil kommunikation. De är specialiserade på att bygga privata mobilnät som ersätter DECT. Näten byggs med pico- och nanobasstationer och den robusta GSM-tekniken.

Den som bygger ett eget privat mobilnät får sina egna frekvenser och egna SIM-kort. Att ringa mellan telefonerna är, precis som i ett DECT-nät, kostnadsfritt. Post- och Telestyrelsen har avsatt speciella licensfria frekvenser för denna typ av installationer.

Till ReWiComs hemsida.

Mobil larmhantering på Rakel-dagen

Dect-dräparna Tord Sjölund och Anna Jansson från företaget ReWiCom visade upp mobil larmhantering i eget mobilnät under Rakeldagen 2012.


π