Mobil Larmhantering

Räckviddsbegränsning

Ett mobiltelefonibaserat system fungerar ju normalt i de över 200 länder som har GSM-nät, men ibland är det inte önskvärt att telefonerna ska fungera överallt. Med räckviddsbegränsning får man möjlighet att styra vilka telefoner som endast ska fungera i/kring företagets lokaler och vilka som ska fungera även utanför lokalerna.


π