Mobil Larmhantering

Private GSM

Privata mobilnät ger GSM-täckning inomhus, där det vanliga GSM-nätet inte når fram. Dessa filmer kommer från en av tillverkarna av utrustning för privata mobilnät och visar hur det fungerar och hur det kan användas.


π