Mobil Larmhantering

Prioritering av larm

Temperaturen i kylskåpet är 2 grader för hög, det är en vattenläcka i köket. Dessutom håller huset på att brinna ner.

Prioritering av larm handlar om att avgöra vilka larm som är viktigast och visa dem för användaren så att den mest relevanta informationen visas först. Ett brandlarm t.ex. har normalt högsta prioritet och bör åtgärdas innan vattenläckan i köket.


π