Mobil Larmhantering

Pröva mobil larmhantering

Här kan du själv larma och se hur larmen presenteras. Klicka på de röda och gröna knapparna.

Det här är ett exempel på hur det kan fungera på ett äldreboende eller sjukhus. Själva funktionen är dock snarlik även i andra applikationer.

Inom vården brukar det finnas rumsapparater inne på varje boendes eller patients rum. Rumsapparaten har normalt två knappar, en röd och en grön. Den röda knappen skickar ett trygghetslarm, eller kallelse som det också brukar benämnas.

Den gröna knappen har dubbla uppgifter. Dels återställer den larmet och dels talar den om för systemet när någon är närvarande. Detta kallas närvaromarkering. Närvaromarkeringen kan även skötas från mobilen med hjälp av tilläggsfunktionen IAC.

Inom industrin brukar detta att markera att man håller på att hantera larmet benämnas gråmarkering.

Direktlänk till denna sida:
http://www.mobillarmhantering.se/Pröva+mobil+larmhantering.html (Inbäddning)


π