Mobil Larmhantering

PTS

Post- och telestyrelsen (PTS) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som har ett samlat ansvar inom postområdet och området för elektronisk kommunikation (telekommunikationer, IT och radio). Myndigheten sorterar under Näringsdepartementet.

Verksamhet

Inom alla områden ska PTS upprätthålla motsvarande lagstiftning (postlagen, telelagen, förordningen om elektronisk kommunikation, m.m.), utfärda tillstånd och utöva tillsyn på operatörerna. Det är också PTS ansvar att övervaka pris- och tjänsteutvecklingen och främja en sund konkurrens. För detta ändamål har PTS vissa maktmedel att ta till, till exempel förelägganden med hot om vite.

Postområdet

Förutom ovanstående uppgifter ska PTS upprätthålla postnummersystemet, en uppgift som har delegerats till Posten.

Teleområdet

Den svenska nummerplanen för telefonnätet[1] upprätthålls av PTS. Detta innebär att PTS bestämmer över riktnummerområdena och alla andra nummerresurser. Teleoperatörerna ansöker om nummerserier hos PTS och kan sedan (om ansökan beviljas) erbjuda nummer ur denna serie till kunder.

Radio

Vid PTS bildande övertogs Televerkets frekvensförvaltning och styr nu hur frekvensresurserna fördelas. Det är till PTS som radiostörningar ska anmälas. PTS kontrollerar också vilka typer av radiosändare och -mottagare som får säljas i Sverige. Just inom detta område innebär inte en CE-märkning av produkten att den får användas i hela EU. En symbol bestående av ett utropstecken i en cirkel ska markera att begränsningar råder.
 

Källa: Svenska Wikipedia


π