Mobil Larmhantering

NFC

NFC står för Near Field Communications och är en teknik som används för att kommunicera på mycket korta avstånd, som mest 20 cm. Tekniken används allt oftare för betalningar, till exempel i lokaltrafiken, där man genom att hålla sitt RFID-utrustade busskort mot en läsare betalar för resan. Mobiltelefontillverkarna förstod snabbt att denna teknik kan byggas in i mobiltelefonerna, så att man istället för ett busskort bara använder sin mobil.

Inom larmhanteringsområdet används tekniken när man behöver kunna bevisa att någon har varit på en viss plats vid en viss tidpunkt, eller när man vill att någon ska bevisa att de är på en viss plats innan en larmaktivitet ändras. Några exempel på när tekniken kan användas:

  • Tidregistrering inom hemtjänsten
     
  • Rondering för väktare
     
  • Styrning av larmsystem
     
  • Processtyrning som endast ska kunna ske på plats

π