Mobil Larmhantering

NFC Översikt

BXO Solutions NFC-teknik innebär en revolution för larmhantering, inte bara inom vården utan även i säkerhetsbranschen, transport- och tillverkningsindustrin. Någon har beskrivit NFC-tekniken som ett sätt att "klicka på verkligheten", vilket är målande nog men missar en av de kanske viktigaste aspekterna - att man kan få en kvittens, motsvarande en underskrift, på att man verkligen har varit på plats och besvarat ett larm.

Äldreboenden

Rumsapparat.

Med BXO's NFC-teknik kan man höjer vårdkvaliteten genom bättre uppföljning och bättre stöd för tyst vårdmiljö. BXO:s lösning kapar inte bara installationskostnaden för ett internsystem, utan ger även en trevligare boendemiljö på äldreboenden och en säkrare hantering av larmen.

I traditionella trygghetslarmsystem återställs larmet på en grön tryckknapp i den boendes lägenhet. Det gör att man vet att personalen har varit in till den boende efter att denne har larmat, och man kan se det som ett kvitto på att larmet har tagits om hand. Men vad händer om den boende istället är i den gemensamma matsalen och äter lunch? Med ett traditionellt system så får personalen gå bort till lägenheten och trycka bort larmet. Föreställ dig nu personalens frustration när den boende, som så klart undrar varför de springer iväg istället för att hjälpa till, larmar igen.

Med BXO:s NFC-teknik får personalen larmet i sin mobiltelefon och återställer larmet genom att låta telefonen nudda brukarens larmknapp. Telefonen känner automatiskt av närheten till larmknappen och rapporterar tillbaka till larmsystemets LAS-server att personalen är framme vid den boende för att hjälpa. Nu behövs det inte längre någon grön närvaroknapp inne hos den boende, och det behövs inte heller någon kabeldragning eller något omfattande installationsarbete som stör verksamheten. En liten NFC-tagg i form av en etikett klistras enkelt upp på de ställen man vill ha möjlighet att närvaromarkera sig, utöver brukarens larmknapp.

Processstyrning

Lagerhanteringssystem.
Kvittensknapp.
Instruktionsbok.

BXO:s mobila NFC-teknik har kanske ännu fler användningsområden inom tillverkningsindustrin. Samma teknik och infrastruktur kan användas för accesskontroll, materialhantering, åtgärdsregistrering, positionsbestämda andon-larm och mycket mer.

Till exempel, när en maskin börjar få brist på en viss råvara registreras det i anläggningens OPC-server. OPC-servern bevakas av en LAS-server som skapar ett larm och distribuerar det till personalens mobiltelefoner. I telefonen står det vilken typ av material som behövs och var man kan hitta det. En i personalstyrkan, vi kan kalla honom Sven, accepterar larmet genom en knapptryckning och går till lagret. Lagret är normalt låst, men någon nyckel eller kod behövs inte eftersom mobilens NFC-kretsar kan förhandla om tillträde med låssystemet.

Väl på lagret letar Sven upp den råvara som efterfrågas och lägger mobilen mot etiketten för att bekräfta att det är rätt material och anger i mobilen hur mycket han tar med sig. Systemet registrerar att det är dags att beställa mer från leverantören, men det behöver inte Sven bry sig om, eftersom det larmet skickas med e-post till inköparen.

När så Sven kommer med materialet till maskinen och lägger mobilen mot dess etikett så registrerar systemet att materialet har anlänt. Instruktioner för materialpåfyllning dyker upp i mobilens display.

Säkerhet

Manöverpanel.
Ronderingskvitto.

NFC-etiketter kan med fördel användas av vaktbolag för att få en säker kvittens på att väktarna har varit på rätt plats vid rätt tid enligt de överenskommelser om rondering man har med sina kunder. Genom att lägga sin mobil mot etiketten så registreras person, tid och plats i en databas.

För att kunna gå sina ronder så behöver man givetvis komma in i de lokaler som ska kollas. Om det finns ett elektroniskt låssystem i lokalen så kan samma mobiltelefon användas istället för nyckel. Givetvis med den ytterligare fördelen att man vet vem som gick in och när.

I samband med att man lägger mobilen mot ronderingsetiketten så kan information om objektet visas, t.ex. koder för att förbikoppla larmet om rondering ska göras i lokalen. Då får man knappa in koden manuellt på larmets manöverpanel, men om man istället har ett integrerat larmsystem så kan man lika gärna förbikoppla från mobiltelefonen.

Tidregistrering

Stämpelur.
Personalliggare.
Instatslogg.

Inom de flesta branscher finns det behov av att registrera tider, framför allt när tiden sedan ska debiteras kund eller inom restaurangnäringen där det ska föras personalliggare. Varför inte använda mobiltelefonen till det? Personalen checkar enkelt in eller ut genom att hålla mobilen mot en etikett.

Med olika etiketter och olika menyer går det att föra mycket detaljerad bok över var, när och hur tiden använts. Och allt finns tillgängligt i systemets LAS-server i realtid.

 

Se även:
NFC
Bild på NFC-telefon
NFC-tekniken revolutionerar trygghetslarmsbranschen


π