Mobil Larmhantering

Mobilt personlarm

Det mobila personlarmet med EMB Emergency gör det möjligt att larma antingen direkt till larmcentral, eller hantera larmet helt eller delvis inom den egna organisationen. EMB passar ensamarbetande, hemtjänstpersonal, väktare och andra som kan hamna i farliga situationer. Efter larm kan larmmottagaren se var telefonen befinner sig genom att mobilens GPS-funktion nyttjas.

Personlarmsapplikationen startar automatiskt när mobilen sätts på och ligger i bakgrunden, så att mobilen kan användas precis som vanligt. Ett tryck på larmknappen aktiverar larmet, larm skickas till en eller flera larmcentraler och en diskret vibration låter användaren veta att larmet har gått fram.

  • Larma från den vanliga mobiltelefonen, utan specialutrustning
  • Normala telefonfunktioner som telefoni, sms, e-post och kalender påverkas ej
  • Medlyssning från larmcentralen efter att larm avgetts
  • GPS-position skickas i samband med larmet
  • Larmcentralen kan följa GPS-positionen efter larm
  • Ytterligare larminformation kan anges (t.ex. våning, lägenhet, namn på kund etc)
  • Larm direkt till larmcentral eller helt eller delvis egen larmhantering

Läs mer om personlarmet EMB Emergency på larmtelefon.se.

Mer om personlarm.


π