Mobil Larmhantering

Mobilt fallarm

En tredjedel av Sveriges äldre befolkning ramlar varje år. Eftersom det är så pass vanligt betraktas fallskador som ett av de största hälsoproblemen bland äldre. Med ett trygghetslarm utrustat med falldetektion ser man till att den som fallit snabbt får hjälp, även om denne inte själv skulle kunna larma.

De flesta av dagens mobiltelefoner är utrustade med accelerometrar. Accelerometrarna är mycket känsliga instrument som kan mäta acceleration och gravitation. Med grund i mätningarna går det sedan med hjälp av sofistikerade algoritmer att avgöra om den som bär på mobilen har ramlat.

Det mobila trygghetslarmet EMB Emergency kan utrustas med fallarm som arbetar enligt dessa principer och ger en extra trygghet utöver larmknappen.

Exempel på mätdata och filtrering från mobilt fallarm.

I diagrammet visas principen för databehandling från de tre accelerometrarna som finns i mobiltelefonen. Det finns en för varje riktning (upp-ner, höger-vänster, framåt-bakåt), och genom att kombinera data från dessa tre kan man se exakt i vilken riktning telefonen accelererar eller från vilket håll jordens tyngdkraft kommer. I det nedre diagrammet har datat filtrerats och behandlats för att avgöra om ett fall har skett.

En annan lösning är att använda en separat trådlös falldetektor, som till exempel denna från företaget Visonic. Detektorn fästs i bältet och skickar signalerna vidare till ett trygghetslarm.

 Trådlös falldetektor från Visonic


π