Mobil Larmhantering

Medicinhantering och delegering

Inom vården använder man sig av signeringslistor, där varje medicineringstillfälle ska signeras av den som har administrerat läkemedlet. Genom att integrera denna funktion med mobil larmhantering och NFC höjer man säkerheten på två sätt. Dels får säkerställer man att signaturen är rätt och dels får man möjlighet att påminna personalen genom automatiska påminnelselarm som skickas ut vid utebliven signering.

NFC-funktionen fungerar som ett elektroniskt ID-kort och ger en säker inloggning. Därmed finns det inga tvivel om vem som har signerat. Påminnelsefunktionen ser till att en påminnelse automatiskt går ut till de som har behörighet att dela ut medicinen, om det inte har gjorts i tid.


π