Mobil Larmhantering

Loggning

En väl fungerade loggfunktion är absolut nödvändig för kvalitetssäkring av verksamheten och drift/underhåll av ett larmsystem. Loggningen är ett ovärderligt stöd när man ska utreda inträffade händelser. 


π