Mobil Larmhantering

Larmtelefon med EMB Emergency

Personlarmet EMB Emergency är en applikation till mobiltelefoner som gör det möjligt att larma direkt till larmcentral. EMB passar ensamarbetande, hemtjänstpersonal, väktare och andra som kan hamna i farliga situationer. Efter larm kan larmcentralen se var telefonen befinner sig.

Programmet startar automatiskt när mobilen sätts på och ligger i bakgrunden, så att mobilen kan användas precis som vanligt. Ett tryck på larmknappen aktiverar larmet, larm skickas till en eller flera larmcentraler och en diskret vibration låter användaren veta att larmet har gått fram.

Läs mer på Larmtelefon.se

 


π