Mobil Larmhantering

Lägre strålningsnivå

Med en helt mobil telefonilösning brukar många undra över mobiltelefonernas strålning. I själva verket är det mycket lägre strålning i det egna nätet jämfört med ett vanligt mobilsamtal ute på gatan. Även då man jämför med DECT-telefoner så avger ett eget mobilnät mycket lägre strålning.

Mobilsamtalets väg
En mobiltelefon fungerar både som sändare och mottagare. Den skickar ut och tar emot signaler till och från en basstation. I basstationen finns en eller flera sändare och mottagare som är kopplade till en eller flera antenner. När en användare ringer överförs samtalet från mobiltelefonen, via antenner, till basstationen med hjälp av radiosignaler. Därefter skickas samtalet via kablar i marken eller radiolänk via telefonväxlar fram till rätt mottagare.

Ju kortare avstånd desto bättre
En mobiltelefon anpassar automatiskt sändningsstyrkan, uteffekten, beroende på avståndet till antennen. Ju närmare varandra mobiltelefon respektive antenn är, desto lägre sändningsstyrka behövs för ett samtal.

Basstationer och antenner
Spring Mobil installerar ett kundunikt mobilnät på din arbetsplats. Nätet består av en inomhusbasstation, en så kallad accesspunkt, och antenner. Antennerna i en inomhuslösning jämfört med en utomhuslösning sänder med mycket låg effekt, mellan 0,08 watt och 0,25 watt (att jämföra med en utomhuslösning som sänder med 35 watt). De behöver inte sända starkare än så eftersom de befinner sig nära telefonerna. Inomhusantenner för GSM överskrider aldrig gränsvärdet, oavsett hur nära man står. Jämfört med branschstandard för utomhusantenner där rekommenderat säkerhetsavstånd är tre meter till antenn är motsvarande i Spring Mobils lösning mindre än 3 cm.

Mobiltelefonens effekt
En mobiltelefon sänder inte hela tiden. En telefon som inte används skickar endast då och då en signal till basstationen för att meddela sig med denna. Telefonens effekt regleras också med närheten till basstationen. När täckningen är som sämst i en utomhusmiljö sänder telefonen på den högsta effekten, cirka 2 watt. I riktigt bra radioförhållanden, som i Spring Mobils lösningar, kommer telefonen ner i så små effekter som 0,001 watt.

Fördelar mot andra trådlösa alternativ
I en mobiltelefonlösning som nyttjar ett nationellt mobilnät ringer användaren med en högre uteffekt än med Spring Mobil eftersom avstånden mellan mobiltelefonen och den basstationen ofta är betydligt större än med ett eget mobilnät. Ibland kan närmaste basstation befinna sig flera kilometer från kontoret där man ringer.

Med ett DECT-telefonisystem har man ett konstant strålningsläge. Till skillnad från en mobiltelefon, som kan reducera uteffekten vid samtal i basstationens omedelbara närhet (till exempel inom eget mobilnät) har inte en DECT-telefon någon sådan reglerfunktion. Den arbetar med en och samma uteffekt hela tiden.
Notera dock att alla lösningar ligger långt under de angivna gränsvärdena.

Arbeta med headset
Utöver de ergonomiska fördelarna med ett headset minskas risken för strålning från mobiltelefonen avsevärt. Strålningen från en mobiltelefon avtar nämligen mycket snabbt med avståndet. Enligt Statens Strålskyddsinstitut, SSI, medför ett avstånd om 50 cm en exponering som är ytterligare tusentals gånger lägre än om telefonen är nära kroppen.
För mer information, läs på Statens Strålskyddsinstituts hemsida, www.ssi.se.


π