Mobil Larmhantering

Kompetensstyrning

Kompetensstyrning innebär att larm skickas till rätt kompetens - inte direkt till ett telefonnummer eller en person. Till exempel, om finsktalande Pekka på avdelning H larmar går larmet i första hand till den eller de som talar finska.

Åter till Larmhantering


π