Mobil Larmhantering

Interaktiv Larmstyrning

Interaktiv larmstyrning är en funktion som låter en användare ändra det normala larmflödet. Det kan röra sig om något av följande:

  • Tvingad eskalering - om användaren är förhindrad att hantera larmet så kan larmflödet påskyndas.
     
  • Åtgärdsmarkering - genom att indikera att man har påbörjat en åtgärd så stoppas larmflödet upp tillfälligt (brukar kallas att man "köper tid" för att kontrollera ett larm innan det går vidare till nästa instans).
     
  • Närvaromarkering - indikerar att man är på plats och har situationen under kontroll.
     
  • Klarmarkering/Återställning - åtgärden är slutförd och situationen är åter till det normala.

 


π