Mobil Larmhantering

GSM

Globalt system för mobil kommunikation eller GSM (ursprunglig akronym: groupe spécial mobile), digital och trådlös telefoniteknik som numera i stora drag ersatt nordiska mobiltelefonisystemet (NMT), inte bara i Norden utan de flesta platser i Europa. Därav representerar GSM-tekniken "epoken" "andra generationens mobiltelefoni". GSM-tekniken används numera i ett drygt hundratal länder, däribland Europa och Amerika. Idag kompletteras även dagens GSM-nät med ett parallellt UMTS-nät.

Läs mer hos Wikipedia


π