Mobil Larmhantering

Funktionsstyrning

Larmstyrning enligt användarnas funktion eller roll medger att en och samma larmtelefon får olika funktioner beroende på vilken roll användaren har för tillfället. Detta är ypperligt vid arbetsrotation, där medarbetarna byter arbetsuppgifter eller arbetslag, men ändå har en personlig telefon. Vid arbetsskiftets början loggar användaren in på sin telefon och anger då vilken roll de skall ha.

Vilken roll användaren och därmed telefon skall ha kan styra

  • vilka larm som ska visas
     
  • vilken plats i eskaleringskedjan telefonen får
     
  • vilka funktioner och fjärrstyrningsmöjligheter som användaren ska ha tillgång till

Det senare handlar inte om en behörighetskontroll, utan en ren arbetsflödesoptimering. Det finns ingen anledning att ha tillgång till styrningsfunktioner i en helt annan del av verksamheten än den man för tillfället arbetar i. Genom att begränsa tillgången förebygger man olyckor och gör arbetet snabbare, genom att minska antalet möjliga val.

Mer om Larmhantering


π