Mobil Larmhantering

Fast personlarm

Ett fast monterat personlarm passar bra för verksamheter som inte är huvudsakligen mobila. BXO Vidar är den nya generationens personlarmsystem som bygger på ny teknik och nytt tänkande.

 • Konfigurering i datormiljö med ikoner för varje larmtyp
 • Diskret larmhantering med larmvisning i mobiltelefoner, datorer med mera
 • Anslutning mot larmcentral eller egen larmhantering

Egenskaper:

 • Självkonfigurerande och självövervakande
   
 • Konfigurering med sk Drag and Drop
   
 • Extremt snabbt, larm hanteras på 0,04 sekunder
   
 • Fjärrhantering och fjärrsupport
   
 • Samverkande radiomottagare och många typer av tillbehör

Mer om personlarm


π