Mobil Larmhantering

FXS

FXS står för Foreign eXchange Station och betecknar ett telefonigränssnitt som tillhandahåller spänning, kopplingston och ringsignaler till en FXO. En telefonväxel utgör exempelvis en FXS.

Se även FXO


π