Mobil Larmhantering

Fördelar

Fördelar jämfört med DECT-system och personsökare

DECT-telefon med ett larm i displayen DECT-telefon med ett larm i displayen

Mobiltelefon med flera larm i displayen, färgkodade och i prioritetsordning Mobiltelefon med flera larm i displayen, färgkodade och i prioritetsordning
 • Larm i klartext och färgkodning, inga begränsningar på antal tecken
   
 • Det som visas på telefonen är en ögonblicksbild som visar situationen just nu
   
 • Larm med högst prioritet visas överst
   
 • Obegränsat antal larm kan hanteras samtidigt
   
 • Ljud och vibration kan ställas in fritt för olika larmtyper
   
 • Möjlighet till interaktiv larmstyrning, IAC
   
 • Möjlighet till tidregistrering och åtgärdsregistrering
   
 • Möjlighet till SLA
   
 • Inga geografiska begränsningar - om man inte vill, se även Räckviddsbegränsning
   
 • Lägre strålningsnivå
   
 • Säkerställd kommunikation, leveransrapporter loggas på varje larm
   
 • Övervakning och loggning av enheternas status
   
 • Hundratals telefonmodeller från olika tillverkare att välja mellan - i fallet med DECT-telefoner är man oftast låst till en tillverkare och ett fåtal modeller
   
 • Förutom ovanstående tillkommer många andra fördelar om man väljer en operatör med så kallad OnePhone-lösning
   
 • Personlarm direkt i mobiltelefonen


Ytterligare fördelar jämfört med ett rent displaysystem

 • Tyst Vårdmiljö
   
 • Mobilitet, personalen kan t.ex. gå ut i trädgården med en boende och ändå ha koll på larmet
   
 • Effektiviseringsvinster då larmhanteringen blir mer flexibel

 Se även FAQ för svar på några vanliga frågor

Säkerhet vid ensamarbete
För ensamarbete eller där det finns en hotbild finns även en vanlig mobiltelefon med larmknapp, se Larmtelefon.se


π