Mobil Larmhantering

Eskalering

Eskalering innebär i larmsammanhang att ett larm som inte har åtgärdats inom en viss tid automatiskt ändrar status på ett eller flera av följande sätt:

  • Prioriteten höjs
     
  • Ljud-/vibrationssignal ändras
     
  • Larmet sänds till andra telefoner
     
  • Larmet sänds vidare till larmcentral/extern part

Eskalering kan även framtvingas av en användare - se interaktiv larmstyrning.


π