Mobil Larmhantering

Checklista för tyst vårdmiljö

 För att uppnå en tyst vårdmiljö, tänk på följande:

 • Det ska finnas handenheter så det räcker för att alla i personalen som jobbar samtidigt ska kunna ha en handenhet
   
 • Handenheterna ska ha ett tyst läge med endast vibration där man undviker störande ljud
   
 • Inga korridordisplayer får förekomma
   
 • Displayer kan användas i personalutrymmen
   
 • Om displayer finns i boenderum får de inte aktiveras förrän personalen närvaromarkerar sig på rummet
   
 • Om displayer finns i boenderum måste de vara såväl tysta som mörka nattetid för att inte väcka den boende

 


π