Mobil Larmhantering

Bild på NFC-telefon

NFC-tekniken kan användas för kvalitetssäkring

På bilden syns ett antal RFID-taggar och en mobiltelefon med NFC. NFC innefattar bland annat möjlighet att läsa RFID-taggar.

Varje tagg har en unik identitet. Genom att klistra upp eller bygga in RFID-taggar på olika platser kan vi försäkra oss om att mobiltelefonen har varit på plats, vid en specifik tagg, vid en specifik tidpunkt.

Användningsområdena är kvalitetssäkring inom väktarverksamhet, hemtjänst, äldrevård med mera. Kunden kan kräva att larm kvitteras på plats och NFC-tekniken ger möjlighet att garantera att kvittering endast kan ske på plats.

Se även Tidregistrering


π