Mobil Larmhantering

Allmänt

Mobil larmhantering är framtidens sätt att distribuera larm på, att visualisera larm eller realisera interaktiva funktioner. Allt på samma plattform som bygger på en bärbar enhet - en mobiltelefon eller en handdator.

Att hantera larm handlar inte bara om att sprida signaler och skicka textmeddelanden. Larm ska hanteras på ett intelligent sätt. Larmen ska prioriteras och presenteras på ett sätt som minskar risken för fel.

Många väljer idag en OnePhone-lösning för sin telefoni, och då vill man naturligtvis även hantera larm i samma lösning. Idag ligger många kvar med kostsamma plattformar där man måste ha flera olika lösningar för att kunna hantera telefoni och larm. Det händer alltför ofta att det är olika leverantörer som kunden måste kontakta för att få ändringar genomförda eller fel rättade. Exempelvis kan det röra sig om DECT handenheter, fasta telefoner och vanliga mobiler, med olika operatörer men ingen som tar ett helhetsansvar. I en One Phone-lösning tar leverantören ett helhetsansvar och garanterar att lösningen fungerar.

Den mobila larmhanteringen som vi utvecklat tillsammans med våra partners tillgodoser alla behov och gör alla funktioner tillgängliga i en och samma plattform - One Phone Alarm Solution (OPAS). Vi var först med att erbjuda larmhantering i One Phone-miljö och vi jobbar ständigt med produktutveckling för att möta kundernas krav på nya funktioner.

Idag är BXO Solutions AB marknadsledande inom säker mobil larmhantering i realtid. Våra lösningar finns på allt ifrån små gruppboenden inom vård och omsorg, med ett enkelt larmbehov, till stora industrilösningar där OPC och RFID är en del av det som skall integreras.

BXO utvecklar och bygger larmhanteringslösningar för maximal tillgänglighet och driftsäkerhet med olika mobiloperatörer som samarbetspartners och kravställare. Det handlar inte bara om att distribuera larm till mobiler utan även få in dubbelriktad övervakning av olika enheter. Säkerhetsbranschen har tidigare ställt sådana krav på säkra larmöverföringar för högsäkerhetsanläggningar, som exempelvis banker, som vi idag erbjuder alla våra kunder.

Våra tjänster skyddar liv!

BXO Solutions larmhanteringslösningar är oberoende av såväl operatörer som larmsystemsleverantörer.


π