Mobil Larmhantering

Överordnat System

Ett överordnat system integrerar ett antal andra autonoma system i ett och samma gränssnitt. Fördelen med att ha ett överordnat system är att hanteringen av systemen blir enklare och mer överskådlig, samtidigt som funktioner som övervakning och fjärraccess kan realiseras. Med ett överordnat system kan ofta många förändringar utföras centralt, vilket gör att det enklare och man behöver därmed bara ändra på ett ställe.

Modernare överordnade system har även stöd för utalarmering.

Se även Larmhantering och LAS Local Alarm Solution


π